Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

Pomnik w lesie Grabińskim

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 


zdjęcie z odsłonięcia pomnika
- w mundurze dr Józef Aleksiewicz

Dokumenty dotyczące powstania pomnika
w lesie Grabińskim:

1. zaproszenie Komitetu Budowy Pomnika
2. przemówienie wygłoszone przez dr Józefa Aleksiewicza 27 lipca 1947 r. na uroczystości odsłonięcia pomnika.

Plan budowy pomnika
(na osobnej stronie)


Cegiełka Komitetu Budowy Pomnika.

Komitet Budowy Pomnika założony został przez Anielę Aleksiewicz (żonę doktora), Zofię Penar i Władysława Kandefera.