Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

Pomnik w lesie Grabińskim

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Plan budowy pomnika w lesie Grabińskim