Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

P A M I Ę T A M Y 

dokumenty źródłowe     listy rozstrzelanych     ekshumacja   1 rocznica   pomnik  pamięć współczesnych     

 

Pamięć współczesnych o zamordowanych

Wśród społeczności Iwonicza, Lubatowej i okolicznych miejscowości, pomimo upływu lat, wciąż żywa jest pamięć o Tych co zginęli w nierównej walce, o tych podstępnie zamordowanych. Byli to nasi najbliżsi krewni, a nazwiska rozstrzelanych w lesie Grabińskim noszą kolejne pokolenia. Mogą je nosić z dumą, bo to świadectwo obecności na tych ziemiach i głębokiego przywiązania patriotycznego do wolności i prawdy.

Corocznie odbywają się uroczystości upamiętniające ta tragiczną rocznicę - nie tylko poprzez smutne wspomnienie, ale żywe uczestnictwo w biegach, zlotach i koncertach poświęconych dawnym bohaterom.

 

zdjęcia autorstwa pana Stanisława Zająca z Lubatowej