Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

LISTY ROZSTRZELANYCH (1-48)  Listy rozstrzelanych (49-72)

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych    

 

Zachowała się lista rozstrzelanych - zapisana ręcznie przez dr Aleksiewicza
na 6-ciu stronach (cz.2 - poz. 49-72 obok)