Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (57-60)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

57. Karaś Jan
l. 48


   
58. nazwisko nieczytelne,
na znalezionym kwicie
imię Bronisław.

   
59. Pelczarski? Eugeniusz
   
60. Nowak Adam
l. 22