Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (41-44)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

41. Kuraś Leopold?
(poniżej karty, strona odwrotna z zapisem
świadka Grzegorczyka Józefa)


   
42. Kotlinowski Antoni?
   
43. mężczyzna nierozpoznany,
później rozpoznany
jako
Kotlinowski Władysław


   
44. mężczyzna nierozpoznany