Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (37-40)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta
(do zapisów wykorzystano przedwojenne karty - ulotki)

37.(35)
Jakieła
Władysław
l. 32

   
38.(36)
Michalczyk
Szymon
l. 40
   
39.(37)
Zając
Mikołaj
l. 37
   
40.(38) Sokół
Władysław
l. 30