Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (33-36)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

33.(31) Dereniowski Jakub
l. 35 ?
w wykazie maszynowym
podano rok urodzenia 1914
czyli l. 30?

   
34.(32) Jakieła Paweł
l. 35
   
35. Turek Szymon
l. 44
   
36.(34) Pernal Ignacy
l. 46