Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (29-32)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

29.(27) Zając Jan
l. 32

   
30.(28) Zając Ludwik
l. 30
   
31.(29) Michalak Andrzej
l. 29
   
32.(30) Turek Franciszek
l. 22?  - 32
(w maszynopisie
podano wiek 32 l.)