Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (25-28)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

25.(23) Murdzek Karol
l. 33

   
26.(24) Michalak Jan
l. 30
   
27.(25) Murdzek Ludwik
l. 43
   
28.(26) Turek Bronisław
l. 41