Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (21-24)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

21.(19) Zając Józef
l. 32

   
22.(20) Borek Józef
l. 38
   
23.(21) Jasłowski Jan
l. 24
   
24.(22) Zając Mieczysław
l. 22