Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (17-20)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

17.(15) Stanisz Ferdynand
l. 37

   
18.(16) Ryglewicz Stanisław
l. 26
   
19.(17) Ryglewicz Jan
l. 22
   
20.(18) Stanisz Julian
l. 37