Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (13-16)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

13.(12) Zając Franciszek
l. 25

   
14.(13) Borek Paweł
l. 33
   
15.(14) Zając Jan
l. 29
   
16. Wilkoszewski Jan
l. 35