Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (09-12)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

9.(8) Korzeniowski Aleksander
l. 33

   
10.(9) Zając Jan
l. 25
   
11.(10) Jasłowski Tadeusz
l. 42
   
12.(11) Masłowski Michał
l. 35