Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (01-04)

 

nr karty
(w nawiasie numer z wykazu maszynowego)

nazwisko i imię, wiek

karta

1.(1) Zygmunt Szymon
l. 22

   
2.(2) Podlaszczak Jan
l. 24
   
3.(3) Borek Stanisław
l. 30
   
4.(39) Penar Wojciech
l. 45