Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

EKSHUMACJA

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

 

Karty ekshumowanych (na sąsiednich stronach)
materiał może wydawać się zbyt trudny dla bliskich
i zbyt drastyczny dla osób wrażliwych.

Zbiorcze zestawienie
kart ekshumacyjnych (tabela)

Poniżej pierwszy wykaz ekshumowanych ofiar