Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

DOKUMENTY  ŹRÓDŁOWE

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik    pamięć współczesnych     

Najważniejsze dokumenty źródłowe to korespondencja dotycząca ekshumacji zwłok rozstrzelanych
w Lesie Grabińskim, ręcznie pisane karty ekshumacyjne wspomnienia, przemówienia
i wiersze związane z tą tragedią - zaprezentowane na następnych stronach.

   


Patron nie tylko tej zbrodni

 

Obok - niewykorzystane (!)
kartki na chleb
dla dzieci żydowskich.

Z braku papieru, zaraz po wojnie, pisano nawet oficjalne dokumenty na każdym dostępnym skrawku (przeważnie na odwrocie). Tu prezentujemy korespondencję na drukach kart żywnościowych.
Pisano także na starych listach inwentarzowych, pismach władz okupacyjnych, na cienkim kartonie itp.

Pismo z 22 września 1945 r. do dr Józefa Aleksiewicza z prośbą o podanie
nazwisk i wieku osób rozpoznanych w czasie ekshumacji w lesie Grabińskim
- należących do Gminy Iwonicz - dla potrzeb Sądu Grodzkiego w Krośnie.