Las Grabiński

"...A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"
(Juliusz Słowacki - "Testament mój")

P A M I Ę T A M Y 

dokumenty źródłowe    listy rozstrzelanych    ekshumacja    1-rocznica   pomnik   pamięć współczesnych     

 

Zaproszenia na uroczystości pogrzebowe w dniu 10 kwietnia 1945 r.

 

 

1 rocznica męczeńskiej śmierci w lasku Grabińskim

 

 

Autorem wiersza jest: Tomasz Tomkiewicz*

  *) Ludowy poeta Tomasz Tomkiewicz (1920-1949) w 1948 roku napisał ten wiersz ku czci poległych w Lesie Grabińskim.